Metodbeskrivning av semikvantitativ fecesanalys med Dexact-f

 

F-HGF          (NPU28949)

F-pH             (NPU10318)

Bakgrund, indikation och tolkning

Testremsan är ett semikvantitativt påvisande av HGF i feces samt pH-värdet. Det avläses manuellt. Testremsan används som screeningtest av feces och diagnostiserar förekomst av infektion eller inflammation i tarmen, vid misstanke om infektiös gastroenterit. Det särskiljer mellan akut resp. kronisk tarminflammation. (1-2)

pH-värdet avspeglar graden av inflammation i tarmen och kan förutsäga prognosen vid allvarliga tillstånd (3).

HGF: Hepatocyte growth factor är en tillväxtfaktor som produceras i stora mängder vid skador som orsakas av bland annat infektioner. Även friska personer producerar små mängder HGF som aktiveras vid skada. Aktiv HGF binder sig specifikt till sina receptorer på cellytan. Förekomsten av HGF med hög affinitet kan tyda på en akut inflammation i det drabbade organet. HGF förekommer även vid kroniska inflammationer men binder sig inte till den ena receptorn. På så sätt har vi lärt oss skilja mellan akut och kronisk inflammation. HGF reagerar positivt vid akut inflammation orsakad av virus, parasiter eller bakterier. Antibiotikabehandling har ingen påverkan av resultatet. Resultat blir negativt vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBS, medicinsk bieffekt och reaktiv diarré orsakad av sjukdom i andra organ.

pH: Vanligtvis har feces ett pH mellan 5.0-6.0. Lägre pH nivåer i feces förekommer vid malabsorption eller i samband med tarminfektion då orsakad av vissa bakterier. Hög feces pH förekommer vid tarminflammation och nivåer på 9.0-11.0 pH kan tyda på alvarlig kolit såsom svår sepsis eller organsvikt (3)

Tolkning

Vid diagnostisk användning ska resultaten alltid bedömas i samband med patientens anamnes, kliniska undersökningar och andra fynd. Kunskap om effekten för läkemedel eller deras metaboliter på testremsans olika testfält är inte fullständig (Tabell 1).

Analysprincip

HGF: HGF interagerar med sin receptor, heparan sulfat proteoglycan (HSPG) och då frisätts OH- joner som interagerar med indikatorn och som då ändrar färg till gulgrön och sedan till grön. Om det inte förekommer aktivt HGF i provet eller om HGF inte binder sig inte till HSPG (som vid kroniska inflammationer) förblir färgen gul. Resultatet jämförs med en färgskala.

pH: pH-testfältet innehåller en kombination av tre indikatorer; metylrött, fenolftalein och bromtymolblått som reagerar specifikt med vätejoner. I pH-området 5-10 går färgen från orange över gulgrön till grön och sedan blå. Resultatet jämförs med en färgskala.

 

Referensintervall

Samla fecesprov i fecesrör inom en halv till två dagar efter provtagning. Bättre resultat nås vid lös/halvlös och slemmig avföring. Fast avföring kan späddas med MQ som följer med kitet eller med rent kranvatten. 

Analys                    Arbitär enhet

f-pH                        4-10

f-HGF                      Neg/ingen akut inflammation

 

Metodkarakteristiska

Interferenser och felkällor

1-  Eftersom feces kan ha torkat i luft eller i fecesburk doppas alltid borsten först i spädningsvätskan (1 ml) som ingår i kitet märkt med etikett DIL/SPE och sedan i feces. Då späds feces med c:a 18 mikroliter vätska. Sedan stryks ett tunt lager av feces med borsten ut på testremsans filterpapper. Då diarré är det första tecknet på akut inflammation i tarmen fungerar Dexact-f strip bäst vid lös/halvlös och slemmig feces.

2- Nergångna patienter, cancer patienter med metastaser kan inte producera HGF och detta kan resultera i falsk negativt besked.

3- Hos patienter med malabsorption eller vissa tarminfektioner sjunker feces pH till under 5.0 och då kan detta påverka bindningen av HGF och ger falskt negativt resultat. pH indikatorn kan i dessa fall visa lågt pH värde.

4- Patienter som har genomgått infektioner och är bärare till smittsamma tarmbakterier blir negativa i testresultatet.

5- Patienter med svår generell inflammatorisk reaktion såsom svår sepsis och organsvikt eller stamcellstransplanterade patienter med generell inflammation (GVH) har hög pH i feces, över 9.0 som då kan påverka HGF resultatet (grön/blå färg på både HGF och pH indikatorn.)

 

Metodvaliditet

Parametrar

Mätområde

Riktighet

HGF

Negativ/Positiv

> 92% sensitivitet och > 93% specificitet i förhållande till rutina diagnostiska feces analyser

pH

4-10

> 95% i förhållande till pH-mete

 

Provtagning

Mängd

Ca 2 ml feces i plaströr/plastbägare. Provet kan analyseras 1/2- timme till 2 dagar efter provtagning. Feces skall vara i rumstemperatur i en halvtimme före analys.

 

Instrument

Inget instrument är nödvändigt

 

Förvaring och hållbarhet

Fecesprovet förvaras i +2ºC - +30º C. Hållbart 2 dagar i kylskåp.

Testremsorna är hållbara till utgångsdatum om förpackningen för remsorna inte brutits.

 

Avsläsning

Manuellt

Avläsning med jämförelse av färgskalan som finns medskickad i kitet.

Avläsning måste ske inom en till två minuter.

OBS! Färgskalan får inte på något sätt kopieras. Risk för färgförändringar!

 

Maskinellt

Ingen maskinell avläsning behövs.

 

Referenser:

1- High hepatocyte growth factor levels in faeces during acute infectious gastroenteritis Nayeri F, Almer S, Brudin L, Nilsson I, Åkerlind B, Forsberg P. Scand J Infect Dis 35:858-862, 2003.

2- Hepatocyte growth factor (HGF) in fecal samples: rapid detection by surface plasmon resonance Nayeri F, Aili D, Nayeri T, Xu J, Almer S, Lundström I, and Liedberg B.

BMC gastroenterology 2005, 5:13.

3- Prognostic impact of fecal pH in critically ill patients. Osukai A, Shimizu K, Ogurai H, Tasakaii O, Hamasaki T, Asahara T, Nomoto K, Morotomi M, Kuwagata Y, Shimazu T.

Critical Care 2012, 16:R119.

4- The stability of faecal Hepatocyte Growth Factor determination. Nayeri F, Nilsson I,

Almer S Scand J Clin Lab Invest, 2004;64:589-598.